Brädspel

Även om man lätt glömmer bort det i dagens teknologiska samhälle så är inte alla spel digitaliserade. Det finns fortfarande gott om gamla roliga brädspel, och det tillverkas ständigt nya. Brädspel här syftar till i stort sett alla spel som inte är digitaliserade. Alltså räknas Monopol, schack, yatzy och liknande in här. Den kanske största fördelen med brädspel är att de i många fall passar alla i familjen oavsett ålder och att man kan spela tillsammans på ett mer socialt sätt än data- och tv-spel.

Det kanske mest kända brädspelet av alla är Schack. Schack är ett uråldrigt spel som tros ha uppfunnits någon gång mellan 100-500 talet. Det är omtvistat exakt varifrån det kommer och flera olika länder och världsdelar hävdar att Schack kommer från dem. Det finns referenser till schack från någon gång mellan 224 till 241 vilket torde antyda att Schack är äldre än så.

Det finns mycket att säga om schack. Det är ett av få spel som är helt skicklighetsbaserat. I och med att man har total information genom hela spelet. Schack har ett nästan oändligt antal olika situationer man kan hamna i och för att bli duktig i schack så kan man inte lära sig olika situationer utan man måste lära sig hur spelet fungerar, avancerad strategi och att tänka många steg framåt. I Schack vinner i stort sett alltid den bättre spelaren just eftersom det inte finns något riktigt turmoment med i spelet. Visst kan en dålig spelare göra ett fenomenalt drag, även om det sannolikt i så fall är mer tur än skicklighet. Likväl kan en bra spelare göra ett dåligt drag av ouppmärksamhet eller liknande. Sådant kan så klart göra att den bättre spelaren inte alltid vinner men såvida denne inte klantar sig så bör han eller hon alltid vinna över en sämre spelare.

Monopol
Monopol är kapitalisternas högborg. Här ska man köpa och sälja fastigheter, investera i att utveckla dessa och kräva hyra av sina motspelare som nyttjar dina fastigheter. Monopol är ett ganska enkelt spel i grunden där man ska ta sig runt spelplanen med hjälp av tärningar. Om man hamnar på en tom ruta har man möjlighet att köpa den fastigheten och därefter kräva hyra av alla andra som hamnar på den rutan framöver. Det finns också några rutor där man får dra ett kort som kan innehålla bonuspengar, böter, slipp ut ur fängelset och lite andra saker. I monopol så finns det två till tre gator per kvarter och för att kunna bygga hus och hotell på sina gator så måste man äga hela kvarteret. Ju fler hus och hotell man har desto högre hyra kan man ta från sina motspelare som stannar på dina fastigheter. De olika gatorna och kvarteren värderas också olika. Dyrast är Centrum och Norrmalms Torg. Lyckas en spelare få båda dessa fastigheter och sedan bygga några hus på dessa, så räcker det med att en motståndare landar där lite då och då för att man ska klara sig ganska bra. Dessa gator är otrolig dyra att landa på och kan hålla en spelare flytande länge. Lägger man till ett par andra gator också så kan man känna vittring av vinsten.